Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Південне управління Головного управління ДФС у Харківській області інформує!
Південне управління Головного управління ДФС у Харківській області інформує!

Поділитися новиною:

Південне управління Головного управління ДФС у Харківській області інформує!

Важливі зміни!

З 1 грудня оновлено форму податкової накладної

           В Головному управлінні ДФС в Харківській області повідомляють, що наказом Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року № 763 внесено зміни до форми  та порядку заповнення податкової накладної і розрахунку коригування.

          Зокрема, відповідно до вищевказаних змін, заголовна частина податкової накладної доповнена рядком «податковий номер платника податку або серія (за наявності) і номер паспорта» для постачальника (продавця) і отримувача (покупця).

          При цьому, податковий номер платника податку зазначається відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588Серія та номер паспорта зазначається у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

          Рядок ПН «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта», передбачений для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється у разі постачання товарів/послуг платнику ПДВ та у разі складання податкових накладних відповідно до п. 10 Порядку.

         Також, таблична частина податкової накладної доповнена графою 11 «Сума податку на додану вартість». Ця графа повинна буде заповнюватися у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знака включно.

         Так само змін зазнає й форма розрахунку коригування до податкової накладної. Серед змін, які стосуються виключно форми розрахунку коригування, запроваджене поле для зазначення інформації про зайво складені податкові накладні.

          Крім того, колонку «Причина коригування» у розрахунку коригування замінено колонкою «Код причини». Тобто, в подальшому зазначатиметься тільки номер, який відповідатиме певній причині коригування.

         Державна фіскальна служба України визначатиме умовні коди причин коригування, які платники податку повинні зазначати у графі 2.1 розрахунку коригування, та забезпечуватиме їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування відповідно до Податкового кодексу.

          Наказ № 763 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 06.11.2018 № 85 і набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, тобто 01 грудня 2018 року, крім абзацу другого п. 6 та п. 8 Змін до    Порядку заповнення податкової накладної, затверджених цим Наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

 

Фінансування неприбуткової організації: особливості оподаткування

         Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що згідно з п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)  фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення п.п. 140.5.13 п. 140.5 ст. 140 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

         Отже, якщо платник податку на прибуток сплачує неприбутковій організації, яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, членські внески на безповоротній основі, то такий платник повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму таких членських внесків у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

 

Підприємці - фізичні особи на загальній системі оподаткування можуть щомісяця сплачувати єдиний внесок

          Відповідно до вимог закону суб’єкти господарювання-фізичні особи, які обрали загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за підсумками кварталу. Однак, єдиний внесок можна сплачувати щомісяця, - наголошують в ГУ ДФС у Харківській області.

         Разом з тим, не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом, кожен підприємець-фізична особа на загальній системі оподаткування зобов’язаний перерахувати суму не  менше мінімального страхового внеску  на визначені бюджетні рахунки ( у 2018 році – не менше 819,06 грн х 3).

        Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника, - звертають увагу в ГУ ДФС у Харківській області.

        У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

         Підприємці повинні врахувати і той момент, що саме факт нарахування і сплати єдиного внеску впливає на страховий та трудовий стаж. Тобто, майбутнє пенсійне забезпечення та гарантовані державою соціальні виплати безпосередньо залежать від відповідальності платника в питанні сплати єдиного внеску.  

           В Головному управлінні ДФС у Харкіській області просять суб’єктів господарювання врахувати  вимоги та не порушувати норми Закону України  від 08.07.2010, № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

 

Щодо застосування податкової соціальної пільги

          Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що платники податків мають можливість використати податкову соціальну пільгу шляхом зменшення нарахованого загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати.

         Слід зазначити, що граничний розмір доходів, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, відповідає розміру місячного прожиткового мінімуму (для працездатних осіб у 2018 році сума складає
2470 грн.).

         Відповідно до ст.169 Податкового кодексу України, податкову соціальну пільгу не може бути застосовано до:

-  доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

         Для застосування податкової соціальної пільги робітник подає роботодавцю заяву та документи, які підтверджують право на отримання податкової соціальної пільги. Перелік документів для застосування соціальної пільги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги».

 

Web-адреса: novovodolaga-rda.gov.ua/news/id/598 | Переглядів: 228Дата публікації: 09:00 26.11.2018