Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увага! Оголошується конкурс!
Увага! Оголошується конкурс!

Поділитися новиною:

Увага! Оголошується конкурс!

Нововодолазька районна державна адміністрація оголошує конкурс

Нововодолазька районна державна адміністрація оголошує конкурс на визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Нововодолазького району, засідання якого відбудеться 28 листопада 2018 року о 14-00 за адресою: 3-й поверх, мала зала засідань районної державної адміністрації, вул. Гагаріна,7, смт Нова Водолага, Харківська область.

Документи від претендентів приймаються до 23 листопада 2018 року через відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (к.34, вул. Гагаріна,7, смт Нова Водолага, Харківська область), тел. для довідок (05740) 4-21-08 згідно з нижченаведеною Заявою на участь у конкурсі та Умовами конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу:

УМОВИ

конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу    

І. Загальна частина

1.1. Умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Нововодолазького району (далі – Умови) розроблені відповідно до вимог  Закону України «Про автомобільний транспорт»,  постанови Кабінету Міністрів України  від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок проведення конкурсу).

1.2. Ці Умови застосовуються для визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять межі Нововодолазького району.

1.3. Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Нововодолазького району (приміські маршрути), є Нововодолазька районна державна адміністрація Харківської області (далі - Організатор).

1.4. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації), яке спроможне забезпечити належну якість організації  і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять межі Нововодолазького району (далі – конкурс).

1.5.  Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту. Об`єктом конкурсу є виконання функцій з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

1.6. На робочий орган покладаються функції відповідно до пункту 14 Порядку проведення конкурсу.

1.7. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації  пасажирських перевезень та відповідають даним Умовам (далі - претенденти).

Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

надають послуги з перевезень;

провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;

представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

ІІ. Порядок підготовки до проведення конкурсу

2.1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

2.2.  Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

основні характеристики;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

умови конкурсу.

2.3. З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

2.4. Копії документів повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

2.5. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого строку, не приймаються.

2.6. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства (організації ) мають можливість виправити на протязі двох днів та подати документи повторно.

2.7. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

2.8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш, як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

ІІІ. Процедура проведення конкурсу

3.1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

3.2. Основні критерії відбору переможця:

найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення

засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

3.3.  Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає Умовам проведення конкурсу.

3.4.  Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у

присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

3.5. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який

підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

3.7. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

VI. Розгляд спорів

4.1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету .

4.2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом      30 календарних днів з моменту одержання скарги.

4.3. Результати конкурсу можуть бути оскаржені заінтересованою особою до суду.

Додаток до  Умов проведення              

конкурсу (пункт 2.3.)

 

Заява

на участь у конкурсі

Претендент________________________________________________________

(повна назва підприємства (організації)

Об’єкт конкурсу - надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу.

1. Основні умови:

наявність фахівців____________________________________________________

наявність досвіду роботи з організації пасажирських перевезень_____________

____________________________________________________________________

наявність приміщення та матеріально-технічного забезпечення______________

____________________________________________________________________

інші умови___________________________________________________________

2. На умовах, запропонованих замовником, згоден взяти участь у конкурсі

3. Реквізити претендента: адреса________________________________________

ідентифікаційний код_________________________________________________

телефон, факс____________________________________________________

4. До заяви додаються такі документи:

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

…______________________________________________________________ 

 

 ____________          _____________________        ___________________

(дата)                                   (підпис)                              (ініціали та прізвище)

Web-адреса: novovodolaga-rda.gov.ua/news/id/514 | Переглядів: 273Дата публікації: 16:06 29.10.2018
Версія для слабо- зорих