Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До уваги сільськогосподарських підприємств району
До уваги сільськогосподарських підприємств району

Поділитися новиною:

До уваги сільськогосподарських підприємств району

Щодо можливості компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами у 2020 році

Інформуємо вас, що 17 березня 2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 202 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300.

У 2020 році компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами надаватиметься на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям, які:

провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, або які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень.

Компенсації підлягатимуть відсоткові ставки за:

– короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;

– середньостроковими і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).

Компенсація сільськогосподарським підприємствам  надаватиметься через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва, до яких необхідно подати заявку на участь у конкурсі за встановленою Мінекономіки формою.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2015 р. № 300
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 897 від 04.11.2015
№ 267 від 06.04.2016
№ 950 від 14.12.2016
№ 502 від 12.07.2017
№ 254 від 07.02.2018
№ 954 від 15.11.2019
№ 202 від 03.03.2020}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, що додається.

Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 300
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2020 р. № 202)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі – компенсація).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
 3. Компенсація на конкурсній основі надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям (далі – позичальники), які:

провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, або які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, – за всіма видами сільськогосподарської діяльності;

не мають порушених справ про банкрутство, яких не визнано банкрутами, що не перебувають на стадії ліквідації;

не мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Компенсація позичальникам надається через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі – уповноважений банк).

Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278).

 1. Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів (контокорентних кредитів) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;

середньостроковими і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).

Сума компенсації, що надається позичальнику протягом бюджетного року за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, не може перевищувати:

для позичальників та пов’язаних із ними осіб, які провадять діяльність у галузях тваринництва, – 15 млн. гривень;

для позичальників, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, – 5 млн. гривень.

 1. Компенсація не надається позичальникам за укладеними кредитними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок коштів, передбачених для інших державних програм.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів за даним напрямом надання позичальнику компенсації припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

 1. Для отримання компенсації за укладеними кредитними договорами позичальники подають щороку одному із уповноважених банків заявку на участь у конкурсі за встановленою Мінекономіки формою та згоду про надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Уповноважений банк розглядає подані позичальниками заявки на участь у конкурсі для отримання права на компенсацію та за результатами оцінки заявок позичальників на відповідність вимогам, визначеним у пункті 3 цього Порядку, включає таких позичальників до реєстру на одержання компенсаційних виплат.

 1. Компенсація відсотків здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитом за відповідний період з урахуванням абзацу першогопункту 4 цього Порядку.
 2. Уповноважені банки на підставі сум фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитом за відповідний період формують реєстр компенсаційних виплат (наростаючим підсумком) і подають його щомісяця до 10 числа наступного періоду в електронному та паперовому вигляді до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

Мінекономіки на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів про суми компенсаційних виплат:

формує щомісяця до 20 числа перелік одержувачів із зазначенням їх банків та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінекономіки;

здійснює щомісяця до 25 числа розподіл коштів між уповноваженими банками в межах виділених асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсації та спрямовує бюджетні призначення уповноваженим банкам.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінекономіки здійснюють їх розподіл між позичальниками в межах отриманих бюджетних коштів пропорційно визначеним у загальному реєстрі сумам та перераховують їх на поточні рахунки позичальників та протягом п’яти робочих днів повідомляють про це Мінекономіки.

У разі недостатності бюджетних коштів для надання компенсації за звітний місяць у повному обсязі визначається залишок доплати, який виплачується у наступному звітному місяці (місяцях).

Нараховані та сплачені відсотки за користування кредитами за листопад – грудень минулого року та за січень – жовтень поточного року підлягають відшкодуванню за рахунок коштів поточного бюджетного року.

Уповноважені банки формують реєстри компенсаційних виплат за листопад – грудень минулого року – 10 квітня поточного року і до 25 квітня поточного року подають їх в електронному та паперовому вигляді до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

 1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

 1. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 2. Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.
 3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 202 від 03.03.2020}

 
 
Web-адреса: novovodolaga-rda.gov.ua/news/id/2094 | Переглядів: 317Дата публікації: 09:05 21.04.2020