Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До уваги платників податків!
До уваги платників податків!

Поділитися новиною:

До уваги платників податків!

Південне управління Головного управління ДПС у Харківській області інформує!

Нові стандарти IBAN та продовження дії перехідного періоду до 12 січня включно

 

           В Україні запроваджено міжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN, що є важливим кроком у розвитку платіжної системи країни.

          З 05 серпня 2019 року усі банки відкривають клієнтам нові рахунки лише за стандартом IBAN, а діючі рахунки поступово змінюють відповідно до вимог цього стандарту.

          Сьогодні банки приймають до виконання документи на переказ коштів клієнтів, у яких заповнено або пара реквізитів “Код банку” та “Рахунок”, або рахунок за стандартом IBAN.

          Разом з тим, у зв’язку зі зверненням Державної казначейської служби України для забезпечення виконання бюджетних програм в повному обсязі, Національний банк ухвалив рішення про продовження до 12 січня 2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів.

         Тобто включно до 12 січня 2020 року банки прийматимуть документи  на сплату коштів єдиного внеску, у яких заповнено або пара реквізитів “Код банку” та “Рахунок”, або рахунок за стандартом IBAN, а з 13 січня 2020 року - виключно рахунок за стандартом IBAN. Нагадуємо, що нові рахунки ЄСВ розміщені на сайті Головного управління ДПС у Харківській області.

 

Фізична особа-«єдинник» змінила податкову адресу:

чи потрібно повідомляти ДПС?

 

           Головне управління  ДПС в Харківській області повідомляє, що для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей (місця здійснення діяльності, податкової адреси та ін.) платник повинен подати відповідну заяву про такі зміни.

         Зокрема, відповідно до ст. 299 ПКУ реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

        У разі зміни відомостей, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

         У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

          У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

          Звертаємо увагу платників податків! З 22 жовтня 2019 року вступив в дію наказ Міністерства фінансів від 16.07.2019 р. № 308 «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку»

 

 

Чи може іноземець бути підприємцем на спрощеній системі оподаткування?

              Головне управління ДПС у Харківській області нагадує, що іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами.

        Підпунктом 14.1.213 ПКУ визначено, що резидент - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні. Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

           У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

        Разом з тим, відповідно до ПКУ фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділом XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку у визначеному порядку.

            Враховуючи вищезазначене, фізичні особи - іноземці або особи без громадянства, які зареєстровані суб’єктами господарської діяльності, можуть обрати спрощену систему оподаткування, якщо вони відповідають сукупності критеріїв, що передбачені гл. 1 р. XIV ПКУ.

 

Про порядок та умови страхування профвідповідальності

арбітражного керуючого

 

         ГУ ДПС у Харківській області інформує платників про те, що Уряд своєю постановою від 16 жовтня 2019 р. № 872 визначив порядок і умови страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого.

         Прийнятим рішенням страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків, буде здійснюватися шляхом укладання договору цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого відповідно до діючого законодавства.

       Мінімальний розмір щорічної страхової суми арбітражного керуючого встановлено на рівні 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як повернути з бюджету помилково сплачені кошти

           Інколи платники податків перераховують до бюджету надлишкові суми податків або ж здійснюють сплату на інший рахунок. В подальшому, виявивши помилку, не всі платники знають про існуючий механізм повернення таких коштів.

           Згідно з п. 43.1 ст. 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями) надміру або ж помилково сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику. Для цього платник податку має обов’язково подати відповідну заяву.

            Варто пам’ятати, що Податковим кодексом встановлено граничний термін для подання такої заяви. Так платнику відводиться  1095 днів від дня виникнення помилково або надміру сплаченої суми.  У випадку, коли платник податку має податковий  борг, повернення зайво сплачених коштів можливе лише після повного погашення такого податкового боргу.

            Враховуючи те, що час від часу змінюються реквізити банківських установ та бюджетних рахунків, рекомендуємо всім платникам перед перерахуванням коштів до бюджету ознайомитися із інформацією на сайті ГУ ДПС у Харківській області в розділі «Бюджетні рахунки»

 

Внесено зміни до Порядку казначейського обслуговування

місцевих бюджетів

 

         Повідомляємо, що 08.10.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.08.2019   № 352 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.09.2019 за   № 1025/33996) (далі – Наказ № 352).

          Наказ № 352 розроблено відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні».

Наказом № 352 внесено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 зі змінами, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881) (далі – Порядок).

        Зокрема, Наказом № 352 абзац другий п. 10.3 Порядку викладено у такій редакції

«У платіжному дорученні мають бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та має містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів отримувачу (код програмної класифікації видатків та кредитування, код економічної класифікації видатків, економічна сутність платежу, номер і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування, з урахуванням вимог законодавства України, податок на додану вартість або без податку на додану вартість тощо). У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі «Одержано банком» платіжного доручення на всіх примірниках обов’язково проставляються дата подання та підпис казначея».

        Крім того, у додатку 19 «Виписка з рахунка» до Порядку виключено графу «МФО».

Наказ № 352 опубліковано у виданні «Офіційний вісник України» від 08.10.2019 № 77 та він застосовується з 01.11.2019.

Що сільськогосподарський товаровиробник включає до доходу?

       Звертаємо увагу платників, що дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включає доходи, отримані від:

- реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

- реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

- реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

- реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

         У разі, коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:

- послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

Норми встановлені п.п. 298.8.3 п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу України.

Для отримання права на податкову знижку декларацію про майновий стан і доходи можна подати через Електронний кабінет

         Нагадуємо, що для фізичних осіб – платників податків сервіси Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.ua) розміщено в окремому меню «ЕК для громадян», яке, зокрема, надає можливість подати податкову декларацію про майновий стан і доходи    (далі – Декларація) та надати додаткові документи в електронному вигляді. При цьому, доступ до Електронного кабінету для громадян здійснюється після проходження електронної ідентифікації з урахуванням вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та законів України щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

          Нагадуємо, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку на доходи фізичних осіб витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

         Для отримання права на податкову знижку за 2018 рік фізичними особами Декларація подається по 31 грудня 2019 року (включно).

Що означає перевищення обсягу доходу в 1 млн. грн. для ФОП?

          Фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку 2 і 3 групи, які протягом календарного року перевищили обсяг доходу у 1000000 грн. повинні застосовувати при розрахунках за товари та послуги готівкою РРО. Причому такий обов’язок зберігається у будь яких наступних періодах коли ФОП застосовуватиме спрощену систему оподаткування (детальніше у статті 296.10 Податкового кодексу).

          Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при розрахунках готівкою за товари та послуги обов’язково застосовують реєстратор розрахункових операцій. Якщо такі підприємці на загальній системі оподаткування  протягом останніх 12 календарних місяців перевищують обсяг оподатковуваних операцій відповідно до норм розділу V Податкового кодексу, то вони зобов’язані зареєструватися як платники ПДВ (стаття 181 Податкового кодексу).  

Доповнено правила реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

          Діють зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Новаціями передбачено, що для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру використовуються дані документа, що посвідчує особу, зокрема:

для іноземців та осіб  без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»:

копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства, засвідчена територіальним органом ДМС за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні, та/або з відміткою про те, що оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС;

довідка про звернення за захистом в Україні.

          Іноземці та особи без громадянства подають документи до  територіальних органів ДПС в областях та місті Києві.

  Довідково.

23.10.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2019 № 294  «Про внесення зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.08.2019 за № 847/33818.

Цей наказ розміщено на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/73796.html.

Платнику на допомогу: на сайті ДПС діють електронні сервіси

       Звертаємо увагу платників податків  на  можливість отримання он-лайн послуг на офіційному порталі Державної податкової служби України.

       Адже вдосконалення електронних сервісів ДПС – це процес необхідного реформування формату відносин з суб`єктами господарювання, які допомагають уникнути корупційних ризиків завдяки відсутності безпосереднього спілкування з працівниками контролюючих органів.

       Беззаперечними перевагами подання платниками податків звітності в електронному вигляді є вибір зручного для платника часу здачі звітності та економія часу на її подання, постійна актуалізація (оновлення) програмного забезпечення відповідно до останніх змін у податковому законодавстві, автоматичне створення архіву електронних копій звітів, квитанцій та інших документів.

       Подана в електронному вигляді звітність  надійно зашифрована та захищена від несанкціонованих переглядів та втручань,  програмне забезпечення здійснює арифметичний контроль за показниками декларації та оперативне відстеження змін до її форм.

      Серед найбільш затребуваних сервісів ДПС є «Електронний кабінет» (https://cabinet.sfs.gov.ua),   який має дві функціональних частини: відкриту, яка є загальнодоступною та приватну. Вхід до відкритої частини надається усім користувачам без винятку та дозволяє переглянути довідкову інформацію, новини, податковий календар та інформацію з реєстрів ДПС, які є загальнодоступними. Для можливості користування приватною частиною «Електронного кабінету» платнику податків необхідно отримати особистий ключ електронного цифрового підпису (у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів ДПС України) та укласти з територіальним органом ДПС договір «Про визнання електронних документів». Це можна зробити в електронній формі - достатньо лише завантажити інсталяційний пакет «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"», який знаходиться на офіційному веб-порталі у розділі «Електронна звітність» (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/).

        У режимі реального часу можна сформувати та надіслати до органів ДПС податкову звітність, запити на отримання інформації, отримати доступ до особистої інформації (відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності, стан розрахунків з бюджетом).

        Фізичні особи за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» в Електронному кабінеті можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань.

        Слід зазначити, що багато корисної інформації для платників податків і в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (http://zir.tax.gov.ua/ ). Це сервіс, в якому у форматі питань – відповідей представлена офіційна позиція ДПС України по всіх напрямах чинного податкового та митного законодавства.

         Можливість цілодобового повідомлення про неправомірні дії або бездіяльність працівників ДПС передбачає сервіс "Пульс" (https://tax.gov.ua/others/puls).

         Ознайомитися з усіма електронними податковими сервісами можна відвідавши офіційний веб-портал ДПС за посиланням:(https://tax.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/elektronni-servisi).

 ЄСВ: чи можна включати до складу витрат підприємця-загальносистемника?

         Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) є фізичні особи - підприємці.

       Згідно з п. 2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435( із змінами і доповненнями), фізичні особи – підприємці формують та подають до органів податкової служби Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

         Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту), зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

         Разом з тим, Податковим кодексом України визначено, що до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування, належать, зокрема суми ЄСВ у розмірах і порядку, встановлених законом.

        Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу витрат суму сплаченого за квартал ЄСВ по факту сплати, за умови її документального підтвердження, оскільки зобов’язана сплачувати ЄСВ за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який він сплачується.

У який термін сплатити грошове зобов’язання зазначене у податковому повідомленні-рішенні?

         ГУ ДПС у Харківській області повідомляє, що відповідно до п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу податковий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо:

- сума грошового зобов’язання розраховується податковим органом відповідно до ст. 54 ПКУ (крім декларування товарів, передбаченого для громадян);

- за результатами перевірки податковим органом встановлено факт:

невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;

завищення розміру задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ, розрахованої платником податків;

заниження або завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з ПДВ крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

        У разі визначення грошового зобов’язання податковим органом платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення податкового органу.

        У разі оскарження рішення податкового органу про нараховану суму грошового зобов’язання, платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження(п. 57.3 ст. 57 ПКУ).

 

Web-адреса: novovodolaga-rda.gov.ua/news/id/1593 | Переглядів: 425Дата публікації: 10:34 28.10.2019