Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виборче право

Відповідно до статті 10 ЗУ «Про Державний реєстр виборців» кожен виборець має право:

- подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

- отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

- одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

- звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

- оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії чи бездіяльність органів Реєстру;

- захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Виборецьу разі зміни його персональних даних може звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Державному реєстрі виборців. До заяви нобхідно додаюти документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни.Виборець, у персональних даних якого в Державному реєстрі виборців зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.

У разі звернення щодо зміни виборчої адреси Вам потрібноподатизаяву до відділу ведення Державного реєстру виборців за новою виборчою адресою, до якої додатидокументи, що підтверджують зміну виборчої адреси.

Особливо необхідно звернути увагувиборцям:

- яким після останніх виборів виповнилося 18 років;

- хто змінивпрізвище чи місце проживання протягом останнього періоду;

- які мають інформацію про помилкове включення до списків інших громадян, які вже не проживають за адресами, вказаними у списках виборців (змінили місце проживання, померли);

- колишніх військовослужбовців строкової служби;

- громадян, що повернулися з місць позбавлення волі;

- виборці котрі під час останніх виборів у списках виборців виявили неточності в своїх персональних даних, або взагалі були відсутні в них та не звернулись до відділу ведення Державного реєстру виборців.

Переглядів: 589
Дата публікації: 11:35 12.07.2018